Triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch Covid-19 (20:55 14/05/2021)


HNP - Ngày 13/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 1445-KGVX về triển khai hệ thống giám sát bằng hệ thống camera tại khu cách ly tập trung theo chỉ đạo tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 5/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Công văn nêu rõ, thực hiện Công điện số 597/CV-BCĐ ngày 5/5/2021, Ban Chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát cơ sở vật chất các khu cách ly tập trung đảm bảo việc giám sát chặt chẽ người được cách ly; các khu cách ly tập trung phải có đủ camera để giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Các camera giám sát phải được hoạt động liên tục, kết nối với hệ thống giám sát do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ định.
 
Về việc này, UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Du lịch, Sở Y tế và UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan nghiên cứu để khảo sát, triển khai việc giám sát người được cách ly thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo nội dung Công điện số 597/CV-BCĐ ngày 5/5/2021 Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 bằng camera đảm bảo đúng quy định.
 
Bộ Tư lệnh Thủ đô, Sở Du lịch và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và đơn vị liên quan để khảo sát, triển khai việc theo dõi người cách ly tập trung bằng camera tại các khu cách ly tập trung.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t