Cho phép sử dụng địa danh “Đông Lỗ” và địa danh “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (20:14 13/05/2021)


HNP - Ngày 12/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành 02 Quyết định số 2121/QĐ-UBND và 2122/QĐ-UBND về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh “Đông Lỗ” và “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Cụ thể, tại Quyết định số 2121/QĐ-UBND, UBND Thành phố cho phép Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Sản xuất và Thương mại dịch vụ Nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng sử dụng địa danh “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng” cho sản phẩm nón lá ở thôn Vĩnh Thịnh - xã Đại Áng - huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 
Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Sản xuất và Thương mại dịch vụ Nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp Sản xuất và Thương mại dịch vụ Nón lá Vĩnh Thịnh - Đại Áng ban hành.
 
* Tại Quyết định số 2122/QĐ-UBND, UBND Thành phố cho phép Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Đông Lỗ được sử dụng địa danh “Đông Lỗ”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm trứng vịt Đông Lỗ đã được UBND huyện Ứng Hòa xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Đông Lỗ” ở xã Đông Lỗ, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã chăn nuôi địch vụ tổng hợp Đông Lỗ có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hợp tác xã chăn nuôi dịch vụ tổng hợp Đông Lỗ ban hành.
 
Trường hợp địa danh “Vĩnh Thịnh - Đại Áng” và địa danh “Đông Lỗ” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của đơn vị hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc sản phẩm, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t