Cho phép sử dụng địa danh “Định Quán” để đăng ký nhãn hiệu tập thể (20:46 12/05/2021)


HNP - Ngày 10/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND về việc cho phép Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán xã Tiền Phong, huyện Thường Tín sử dụng địa danh “Định Quán” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Điêu khắc - Mộc Định Quán” cho các sản phẩm mộc điêu khắc và mộc dân dụng ở thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố cho phép Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín được sử dụng địa danh “Định Quán”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Thường Tín xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Điêu khắc - Mộc Định Quán” cho các sản phẩm mộc điêu khắc và mộc dân dụng ở thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội.
 
Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán xã Tiền Phong, huyện Thường Tín ban hành.
 
Trường hợp địa danh “Định Quán” bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của Hội Làng nghề điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán xã Tiền Phong, huyện Thường Tín hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc các sản phẩm mộc điêu khắc, mộc dân dụng Định Quán chuyển sang đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận”, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t