Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục, pháp luật về cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp (20:42 12/05/2021)


HNP - Ngày 12/5, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 05/CV-HĐPBGDPL về đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND.

Để góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn Thủ đô và cả nước, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thành phố, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện, thị xã và các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND bằng nhiều hình thức phù hợp, thiết thực hiệu quả theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản của trung ương và thành phố đã ban hành.
 
Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý nghĩa của cuộc bầu cử; vị trí, vai trò của Quốc hội, HĐND, đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, tiểu sử của ứng cử viên, các quy định về quyền và nghĩa vụ của cử tri, nội dung trình tự bỏ phiếu, nội quy bỏ phiếu, ngày bầu cử, thời gian bỏ phiếu, nơi bỏ phiếu, các quy định tuân thủ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia bỏ phiếu bầu tại đơn vị bầu cử.
 
Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương mình tăng thời lượng, tần suất chú trọng giờ cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật về bầu cử trên hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở, loa, màn hình LED trong các khu nhà chung cư; bảng thông báo, niêm yết, loa kéo, xe lưu động...; đẩy mạnh tuyên truyền trên cổng, trang thông tin điện tử, các hình thức tuyên truyền trực quan, qua mạng xã hội... và các hình thức khác phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh hiện nay.
 
UBND các quận, thị xã, các phường trên địa bàn thành phố tiếp tục chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội; Nghị định số 32/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 và việc không tổ chức bầu đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Các cơ quan báo chí thành phố thường xuyên thông tin, củng cố nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật về bầu cử; tăng thời lượng phát thanh, truyền hình trong các khung giờ khác nhau đặc biệt là khung giờ vàng để tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t