Bảo đảm phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai năm 2021 (20:40 12/05/2021)


HNP - Ngày 12/5, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 282/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 thành phố Hà Nội.

Theo đó, để chủ động phòng, chống, ứng phó, khắc phục kịp thời, hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sự cố, thiên tai gây ra, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp, các ngành và phân công nhiệm vụ từng thành viên theo đúng quy định; tiến hành việc tổng kết, đánh giá công tác PCTT&TKCN năm 2020, xây dựng kế hoạch PCTT&TKCN năm 2021, xong trước ngày 31/5/2021.
 
Cùng với đó, tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng hồ đập, đê điều, cơ sở hạ tầng và các công trình phòng, chống thiên tai, đặc biệt là các công trình xung yếu, kịp thời tham mưu UBND thành phố hoặc chủ động sửa chữa các hư hỏng theo thẩm quyền; xây dựng các phương, án PCTT&TKCN năm 2021 cụ thể, sát thực tế, khả thi, đặc biệt với tình huống sự cố thiên tai xảy ra trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và tổ chức lực lượng, chuẩn bị sẵn sàng kinh phí, vật tư, phương tiện, thuốc men, nhu yếu phẩm các điều kiện bảo đảm khác đầy đủ theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với diễn biến và các tình huống xấu nhất của sự cố, thiên tai, xong trước ngày 30/6/2021.
 
Duy trì nghiêm túc chế độ thường trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thông tin, báo cáo kịp thời diễn biến của thời tiết, sự chỉ đạo, điều hành của trung ương, thành phố, tham mưu chỉ huy, chỉ đạo phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có hiệu quả. Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt những quy định của pháp luật; phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác PCTT&TKCN.
 
Song song công tác quản lý đê điều, các sở, ngành, quận, huyện, thị xã chủ động, thực hiện thường xuyên việc kiểm tra, rà soát trực tiếp tại cơ sở, kịp thời phát hiện, chỉ đạo bổ sung, khắc phục những mặt còn khiếm khuyết, chưa sát thực tế để bảo đảm đúng phương châm “4 tại chỗ”, thực hiện tốt công tác PCTT&TKCN năm 2021… Đẩy mạnh việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai đúng đối tượng, đúng quy định và kế hoạch đã ban hành. Thực hiện việc sử dụng Quỹ bảo đảm hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác PCTT&TKCN của thành phố.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở NN&PTNT (Cơ quan Thường trực phòng, chống thiên tai) phối hợp với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng vật tư dự phòng, trang thiết bị hiện có, tham mưu, đề xuất UBND thành phố chỉ đạo đầu tư, bổ sung để bảo đảm triển khai thực hiện công tác PCTT&TKCN hiệu quả cao; khẩn trương triển khai việc cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi để phục vụ công tác quản lý; nghiên cứu, đề xuất đưa công nghệ hiện đại vào cứng hóa hệ thống đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi trên địa bàn thành phố bảo đảm bền vững, kết hợp giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t