Thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 (21:10 05/05/2021)


HNP - Ngày 5/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1982/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 và Quyết định số 1983/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND, Ban Chỉ đạo thi (BCĐ), tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 gồm 67 ông, bà. Trong đó, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm Trưởng BCĐ; Ủy nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ.
 
BCĐ thi, tuyển sinh thành phố Hà Nội năm học 2021-2022 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Xem Quyết định số 1982/QĐ-UBND tại đây:
 
Còn tại Quyết định số 1983/QĐ-UBND, BCĐ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021 gồm 65 ông, bà. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng làm trưởng BCĐ; Ủy nhiệm Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021 quyết định thành lập Bộ phận thường trực giúp việc BCĐ.
 
BCĐ thi tốt nghiệp THPT thành phố Hà Nội năm 2021 chịu trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
Xem Quyết định số 1983/QĐ-UBND tại đây:

Nghi Dung


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t