Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong (12:33 20/04/2021)


HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1746/QĐ-UBND về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong.

Theo đó, giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho 14 ông, bà là thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trở về địa phương với tổng số tiền: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn), Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách Trung ương đảm bảo. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t