Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (14:52 19/04/2021)


HNP - Ngày 16/4, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố Hà Nội có Báo cáo số 01/BC-BCĐ về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT năm 2020, quý I năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo báo cáo, tính đến ngày 31/12/2020, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,1% dân số (đã bao gồm lực lượng vũ trang), hoàn thành chỉ tiêu HĐND, UBND thành phố giao năm 2020 là 90,1%. Đến tháng 3/2021, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90,2% (đã bao gồm lực lượng vũ trang).
 
Đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHYT là 7.239.094 người, tăng 3,4% tương ứng tăng 238.923 người so với năm 2019. Đến tháng 3/2021, số người tham gia BHYT là 7.261.045 người, tăng 21.952 người so với năm 2020.
 
Đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH bắt buộc là 1.797.337 người, tăng 2,1% so với năm 2019, đạt 100,07% kế hoạch; hoàn thành chỉ tiêu HĐND thành phố giao tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 95% số người thuộc diện tham gia. Đến tháng 3/2021, số người tham BHXH bắt buộc 1.809.468 người, tăng 12.131 người so với năm 2020, chiếm 37,2% lực lượng lao động trong độ tuổi.
 
Đến ngày 31/12/2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 1.732.778 người, tăng 5,4% tương ứng tăng 90.128 người so với năm 2019, đạt 100,06% kế hoạch; đạt 96% số người thuộc diện tham gia BHTN (vượt 1% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao là 95%). Đến tháng 3/2021, số người tham BHTN 1.745.095 người, tăng 12.317 người so với năm 2020, chiếm 35,8% lực lượng lao động trong độ tuổi.
 
Đến ngày 31/12/2020, số người tham gia BHXH tự nguyện 48.674 người, tăng 37,6% so với năm 2019, đạt 101,32% kế hoạch; vượt 7,6% so với chỉ tiêu HĐND thành phố giao tốc độ gia tăng BHXH tự nguyện so với năm 2019 là 30%. Đến tháng 3/2021, số người tham gia BHXH tự nguyện 49.276 người, tăng 602 người so với tháng 12/2020 chiếm 0,84% lực lượng lao động trong độ tuổi.
 
Về nhiệm vụ, giải pháp 9 tháng cuối năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các thành viên Ban Chỉ đạo của thành phố và Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tăng số người tham gia BHXH, BHYT; đẩy mạnh các giải pháp, biện pháp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN; làm tốt công tác khám chữa bệnh BHYT; chú trọng cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin; đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH qua tài khoản cá nhân ATM…

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t