Nâng cao hiệu quả công tác quản lý trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (12:35 18/04/2021)


HNP - Ngày 15/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND về thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nêu rõ, trong công tác hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp: Thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những chồng chéo, vướng mắc, bất cập của các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cũng như chế tài xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất giữa các VBQPPL, đảm bảo tính khả thi của các quy định được ban hành.
 
Trong nâng cao năng lực quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại thành phố Hà Nội: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã của thành phố. Đảm bảo áp dụng đúng, thống nhất các quy định pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại các quận, huyện, thị xã.
 
Cùng với đó, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp giúp người dân trên địa bàn thành phố hiếu đúng về hoạt động bán hàng đa cấp, phân biệt các hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp và bán hàng đa cấp trái pháp luật; trách nhiệm, rủi ro pháp lý của các cá nhân khi lôi kéo, dụ dỗ người thân tham gia các hoạt động bán hàng đa cấp trá hình. Tăng cường cảnh báo về các trường hợp kinh doanh đa cấp không phép, đa cấp trá hình nhằm hạn chế nguy cơ người dân tham gia vào các hệ thống này.
 
UBND thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn thành phố. Nâng cao trách nhiệm và vai trò thực thi pháp luật của cơ quan quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp tại mỗi địa bàn của địa phương. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa giữa các cơ quan liên quan tại địa phương để triển khai công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t