Phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội (23:07 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1693/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội.

Theo đó, phê duyệt Điều lệ Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội, đã được Đại hội Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 thông qua ngày 27/12/2020.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội - Tên tiếng Anh: Vietnam - Bulgaria friendship Association of Ha Noi.

Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội, tự nguyện của các tổ chức, công dân Việt Nam đang sinh sống, hoạt động hợp pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội; tự nguyện thành lập Hội nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, tham gia các hoạt động góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa nhân dân Thủ đô Hà Nội, nhân dân Việt Nam với nhân dân Thủ đô Sofia, nhân dân Bulgaria.

Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt. Hội là thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và Hội Hữu nghị Việt Nam - Bulgaria (nếu được công nhận). Trụ sở của Hội đặt tại thành phố Hà Nội.

Hội hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội và chịu sự quản lý nhà nước của Sở Ngoại vụ và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.


Đông Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t