Chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, bão năm 2021 (23:08 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 3175/VP-KT đề nghị các sở, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, bão năm 2021.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Chỉ thị của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, phòng chống lũ, bão năm 2021. Trong đó, đối với những sự cố đê điều đã xảy ra trong các mùa lũ, bão trước cần đặc biệt quan tâm và tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành việc xử lý; đồng thời lập phương án bảo vệ trọng điểm trong mùa lũ, bão năm 2021. Huy động mọi nguồn lực của địa phương để chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trước, trong mùa lũ, bão và tu bổ thêm đối với các hạng mục cần thiết khác nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng chống xuống cấp hệ thống đê điều đảm bảo chất lượng, kịp thời đưa công trình vào chống lũ, bão năm 2021. Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan chỉ đạo các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình liên quan đến đê điều xong trước mùa lũ, bão và có phương án bảo đảm an toàn cho công trình khi có lũ, bão…
 
Trong công tác chuẩn bị sẵn sàng hộ đê trong lũ, bão, Sở NN&PTNT phối hợp với UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan tiến hành tổng kiểm tra đánh giá, hiện trạng hệ thống đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều; xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án hộ đê tương ứng với từng tuyến đê, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê theo phương án và kế hoạch được duyệt.
 
Chỉ đạo UBND các cấp, các sở, ban, ngành theo chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu, trọng điểm; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê, phương án ứng phó trong điều kiện xảy ra bão, lũ lớn, kể cả trường hợp lũ vượt tần suất thiết kế. Căn cứ phương án hộ đê năm 2021, chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Chỉ đạo tổ chức diễn tập phương án hộ đê, kiểm tra việc chuẩn bị vật tư, lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn…
 
Tăng cường kiểm tra, rà soát tình hình vi phạm pháp luật về đê điều trên địa bàn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền giao Sở NN&PTNT nghiên cứu, chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố theo quy định.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t