Tập trung khắc phục hậu quả xử lý sụt đất tại huyện Chương Mỹ (12:25 18/04/2021)


HNP - Trong nội dung Công văn số 3338/VP-KT ban hành ngày 15/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội đề nghị các sở, ngành liên quan, UBND huyện Chương Mỹ thực hiện chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền về xử lý sụt đất tại đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được các văn bản của Sở NN&PTNT và văn bản của UBND huyện Chương Mỹ báo cáo về việc sụt, lún đất tại đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ. Trong đó, Sở NN&PTNT đề xuất giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, khảo sát địa chất đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, đánh giá mức độ ảnh hưởng để cảnh báo cho nhân dân, đồng thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc, đồng thời tham mưu cho UBND thành phố thực hiện di dân, tái định cư theo quy định tại Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ nếu vị trí sụt, lún ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Chỉ đạo UBND huyện Chương Mỹ kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng ảnh hưởng do sụt, lún, kịp thời phát hiện sự cố phát sinh, đảm bảo an toàn cho các hộ dân xung quanh tại đội 7, thôn 2, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ; đề xuất phương án giải quyết theo quy định, báo cáo UBND thành phố qua Sở NN&PTNT Hà Nội để tổng hợp.
 
Còn công văn của UBND huyện Chương Mỹ nêu để sớm khắc phục hậu quả, đề phòng tình trạng sụt lún trên địa bàn xã Quảng Bị và khu vực lân cận, đề nghị UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành khảo sát, đánh giá hiện trạng khu vực bị sụt lún và khu vực có nguy cơ bị sụt lún, xác định nguyên nhân sụt lún đất, chỉ đạo thực hiện các biện pháp để khắc phục sự cố sụt lún để tránh nguy cơ mất an toàn, đảm bảo tính mạng và tài sản của công dân.
 
Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền chỉ đạo UBND huyện Chương Mỹ chấn chỉnh công tác quản lý, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn ngay những trường hợp vi phạm pháp luật về tài nguyên nước trên địa bàn; chủ trì, phối hợp với các sở: Tài nguyên và Môi trường, NN&PTNT và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, thực hiện việc khảo sát, xác định nguyên nhân, giải pháp xử lý hố sụt; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan; chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách huyện và chỉ đạo, tổ chức việc xử lý hố sụt theo quy định.
 
UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc UBND huyện Chương Mỹ thực hiện chỉ đạo của thành phố; tổng hợp báo cáo kết quả về UBND thanh phố…

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t