Kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội (15:05 16/04/2021)


HNP - Ngày 13/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội gồm 11 thành viên, do ông Hoàng Thành Thái - Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng.

Thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 5513/QĐ-UBND ngày 26/10/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1252/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND Thành phố về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành phòng, chống tệ nạn mại dâm thành phố Hà Nội.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1716/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội, do TS. Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Chủ tịch Hội đồng: TS. Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao, Phó Chủ tịch thường trực;  PGS.TSKH. Phạm Mai Hùng - Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn. 
 
Hội đồng có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND Thành phố triển khai các nhiệm vụ liên quan đến dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội; Tư vấn nội dung và thiết kế trưng bày giúp chủ đầu tư trong việc hoàn chỉnh thiết kế chi tiết trưng bày Bảo tàng Hà Nội để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành.
 
Góp ý chỉnh sửa, nâng cao chất lượng kỹ, mỹ thuật, công nghệ trong quá trình thực hiện thi công, dàn dựng trưng bày theo thiết kế đã được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành; Nghiệm thu các bước thi công thể hiện phần mỹ thuật công trình, đánh giá chất lượng công tác tổ chức trưng bày làm căn cứ cho chủ đầu tư và các đơn vị liên quan nghiệm thu công trình hoàn thành.
 
Tư vấn cách thức tổ chức dự án nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của dự án trưng bày Bảo tàng Hà Nội và Các nội dung tư vấn khác theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
 
UBND Thành phố giao Bảo tàng Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng, có trách nhiệm tham mưu và triển khai các hoạt động chuyên môn có liên quan. Các thành viên Hội đồng hoạt động theo nguyên tắc kiêm nhiệm, được hưởng các chế độ tham vấn, chuyên gia theo quy định hiện hành, kinh phí trích từ nguồn dự án; làm việc theo yêu cầu tiến độ thiết kế, trưng bày Bảo tàng Hà Nội và theo quy chế làm việc được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng sử dụng con dấu của UBND Thành phố, Phó Chủ tịch thường trực sử dụng con dấu của Sở Văn hóa và Thể thao. Hội đồng tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và trưng bày Bảo tàng Hà Nội.
 
Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế 5108/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc kiện toàn Hội đồng tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà Nội.

Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t