Phân loại lại đơn vị hành chính phường, xã trên địa bàn Thành phố (23:14 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1710/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II;  

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1709/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính phường Phúc Đồng, quận Long Biên từ đơn vị hành chính phường loại II lên đơn vị hành chính phường loại I; Quyết định số 1708/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Sen Phương, huyện Phúc Thọ là đơn vị hành chính xã loại II; Quyết định số 1707/QĐ-UBND về việc phân loại lại đơn vị hành chính xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ từ đơn vị hành chính xã loại III lên đơn vị hành chính xã loại II.

Các quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t