Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khởi công các cụm công nghiệp trong quý II (12:31 18/04/2021)


HNP - Ngày 15/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 234/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền tại cuộc họp về tiến độ khởi công các cụm công nghiệp trong quý II/2021 theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương, ý kiến các đơn vị tham dự cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố thống nhất kết luận: Thời gian qua, thành phố đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và giải pháp cụ thể; các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được giao đã tích cực phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện và Chủ đầu tư tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện thủ tục, đáp ứng điều kiện khởi công xây dựng cụm công nghiệp theo đúng tiến độ.
 
Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn còn chậm so với tiến độ quy định, đặc biệt là các cụm công nghiệp được thành lập năm 2018 và 2019. Những khó khăn chủ yếu là công tác lập quy hoạch, thủ tục đất đai, công tác giải phóng mặt bằng và năng lực của một số chủ đầu tư nên đến nay 24 cụm công nghiệp chưa đủ điều kiện để khởi công theo quy định.
 
Để đảm bảo các điều kiện, tiến độ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp trong quý II/2021 theo Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 17/3/2021 của UBND thành phố Hà Nội, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp UBND các huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ các công việc để đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trong quý II/2021 đã được chủ đầu tư, UBND các huyện cam kết; thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết từng trường hợp cụ thể theo thẩm quyền; chủ trì, phối hợp các sở, ngành, UBND cấp huyện rà soát, báo cáo UBND thành phố điều chỉnh, gia hạn tiến độ thực hiện dự án đối với các cụm công nghiệp đã hết hạn theo đúng quy định của Nhà nước và thành phố; trường hợp Chủ đầu tư không đảm bảo năng lực hoặc tiếp tục không thực hiện theo đúng cam kết về tiến độ, tham mưu, báo cáo UBND thành phố thu hồi dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 
Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các thủ tục về đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, giao đất đối với các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định của pháp luật; khẩn trương hướng dẫn UBND cấp huyện, các chủ đầu tư có liên quan giải trình, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo UBND thành phố trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha.
 
Sở Xây dựng khẩn trương, tích cực hướng dẫn lập để thẩm định và có thông báo kết quả thẩm định bản vẽ thi công và dự toán chi tiết các hạng mục khi nhận được đề nghị của các chủ đầu tư theo quy định.
 
Các Sở, ngành liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tập trung thực hiện các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho UBND các huyện và chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp đảm bảo tiến độ khởi công theo kế hoạch…
 
UBND các huyện, thị xã liên quan chịu trách nhiệm đối với cam kết theo chức năng, nhiệm vụ được giao để đảm bảo tiến độ khởi công các dự án cụm công nghiệp trên địa bàn; khẩn trương phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 làm cơ sở thực hiện các thủ tục tiếp theo; chủ trì, phối hợp Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Công Thương rà soát, tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch (nếu có); triển khai công tác giải phóng mặt bằng, trình cấp có thẩm quyền giao đất đối với các dự án đủ điều kiện theo quy định; giải trình, hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa trên 10ha.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t