Triển khai một số nhiệm vụ trong phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật (12:34 18/04/2021)


HNP - Ngày 14/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 101/KH-UBND về triển khai thực hiện Công văn số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND thành phố triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện công văn trên, cụ thể, thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; thực hiện có hiệu quả các đề án được giao trong Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030, lồng ghép các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người với nội dung, nhiệm vụ của đề án; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định, an toàn góp phần phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước.
 
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, gắn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm. Nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
 
Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tập trung giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tổ chức lồng ghép các hoạt động văn hóa với xây dựng nông thôn mới, các hương ước, quy ước tại cộng đồng dân cư; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và khu dân cư...
 
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự (quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ..); công tác đưa người mắc bệnh tâm thần vào các cơ sở điều trị, công tác lập hồ sơ quản lý, giáo dục đối tượng tại xã, phường, thị trấn, đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
 
Tăng cường công tác quản lý các hoạt động trên không gian mạng, chủ động phát hiện các đối tượng, hội nhóm có biểu hiện xu hướng bạo lực, các mâu thuẫn trên không gian mạng. Bên cạnh đó, phối hợp với đơn vị quản lý các ứng dụng mạng xã hội để rà soát những nội dung, từ ngữ có tính chất bạo lực, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về các vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên không gian mạng đối với giới trẻ - lứa tuổi có nhiều hành vi bộc phát và dành nhiều thời gian tương tác trên mạng Internet.
 
Tổ chức tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát công khai tại các địa bàn phức tạp, kịp thời điều động lực lượng giải quyết các vụ việc gây rối trật tự công cộng, mâu thuẫn, xô xát. Nâng cao tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Đưa ra xét xử công khai, lưu động một số vụ án điểm để răn đe, phòng ngừa chung.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t