Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2021 (15:45 15/04/2021)


HNP - Ngày 12/4, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 215/TB-VP về kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) thành phố về việc triển khai nhiệm vụ BHXH, BHYT 9 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, Trưởng ban Chỉ đạo thành phố kết luận: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các giải pháp tại các kế hoạch, văn bản của UBND thành phố đã ban hành và tiếp tục phối hợp hiệu quả, trách nhiệm giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT được HĐND thành phố giao năm 2021. Cụ thể: Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,5% dân số. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 39%. Tỷ lệ lao động tham gia BHTN trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động đạt 37%. Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên lực lượng lao động trong độ tuổi lao động (nông dân, lao động trong khu vực phi chính thức) đạt 1%.
 
Tổ chức tuyên truyền đến chủ sử dụng lao động, người lao động, người dân, học sinh sinh viên tuân thủ nghiêm pháp luật về BHXH, BHYT, tạo ý thức tự giác tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và BHYT học sinh sinh viên. Đặc biệt các nhóm đối tượng là các doanh nghiệp chưa tham gia BHXH hoặc tham gia BHXH chưa đầy đủ cho người lao động; BHYT theo hộ gia đình và sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, nhất là sinh viên từ năm thứ 2 trở đi.
 
Về tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: UBND các quận, huyện, thị xã thường xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ không chuyên trách cấp xã tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; giao chỉ tiêu cho từng xã, phường, thị trấn đảm bảo tăng mới ít nhất 100 người tham gia BHXH tự nguyện. Các hội, đoàn thể chỉ đạo trước hết 100% ủy viên Ban Chấp hành hội, đoàn thể gương mẫu tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
 
Về tham gia BHYT học sinh sinh viên: Đoàn Thanh niên tuyên truyền cho các đoàn viên thanh niên, chú trọng đến đoàn viên là sinh viên tham gia BHYT đạt 100%. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các trường tham gia BHYT học sinh sinh viên đạt 100%.
 
Về tham gia BHXH bắt buộc: UBND các quận, huyện, thị xã, Cục Thuế thành phố, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã, phường, thị trấn, Chi cục Thuế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH trong việc rà soát các đơn vị chưa tham gia và chưa tham gia đầy đủ BHXH, BHYT cho người lao động, các trường hợp thuộc đối tượng đề nghị tham gia BHXH đầy đủ góp phần hoàn thành chỉ tiêu số người tham gia BHXH bắt buộc.
 
Bên cạnh thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc thu nợ BHXH, BHYT, BHTN, UBND thành phố cũng chỉ đạo tăng cường quản lý sử dụng hiệu quả Quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử đạt 100%, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Đẩy mạnh hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng ký tài khoản giao dịch điện tử đối với cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao năm 2021.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t