Cho phép 4 đơn vị sử dụng địa danh địa phương đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể (10:51 12/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành 4 quyết định về việc cho phép 4 đơn vị sử dụng địa danh để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Theo đó, tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND, UBND TP cho phép Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến sử dụng địa danh “Nam Phương Tiến” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” cho sản phẩm bưởi ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến được sử dụng địa danh “Nam Phương Tiến”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất bưởi đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” cho sản phẩm bưởi ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
 
Tại Quyết định số 1608/QĐ-UBND, UBND TP cho phép Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn sử dụng địa danh “Chúc Sơn” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn” cho sản phẩm rau tươi ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã rau quả sạch Chúc Sơn được sử dụng địa danh “Chúc Sơn”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất rau tươi đã được UBND huyện Chương Mỹ xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn” cho sản phẩm rau tươi ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
 
Theo Quyết định số 1609/QĐ-UBND, UBND TP cho phép Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Bình sử dụng địa danh “Yên Nghĩa” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa” cho sản phẩm rau tươi ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hòa Bình được sử dụng địa danh “Yên Nghĩa”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng sản xuất rau tươi đã được UBND quận Hà Đông xác nhận để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa” cho sản phẩm rau tươi ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
 
Tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND, UBND TP cho phép Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển dược liệu Sóc Sơn sử dụng địa danh “Sóc Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” cho sản phẩm dược liệu ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Hợp tác xã Bảo tồn và Phát triển dược liệu Sóc Sơn được sử dụng địa danh “Sóc Sơn”, kèm theo bản đồ khu vực địa lý vùng mang nhãn hiệu tập thể đã được UBND huyện Sóc Sơn xác nhận để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” cho sản phẩm dược liệu ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
 
Các đơn vị được cho phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; Tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; Quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; Quy định sử dụng tem nhãn. Tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do đơn vị ban hành.
 
Trường hợp 4 địa danh tại các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của tập thể đơn vị hoặc trường hợp nhãn hiệu tập thể chuyển nhượng sang chủ sở hữu mới hoặc các sản phẩm đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chuyển sang đăng ký bảo hộ “Nhãn hiệu chứng nhận hoặc Chỉ dẫn địa lý”, UBND thành phố Hà Nội có quyền thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t