Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14:40 09/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 1621/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 được thành lập và do Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn làm trưởng đoàn; Phó Giám đốc Công an Thành phố, Đại tá Trần Ngọc Dương làm Phó Trưởng đoàn.
 
Trưởng đoàn kiểm tra sẽ quyết định cách thức, thời gian kiểm tra; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Đoàn và thông báo danh sách các thành viên Đoàn kiểm tra đến đơn vị được kiểm tra. Thành viên Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện theo sự phân công của đồng chí Trưởng đoàn.
 
Đoàn kiểm tra sẽ tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Tổng hợp tình hình, kết quả kiểm tra và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. Thời gian kiểm tra dự kiến từ ngày 15/5/2021 đến ngày 15/10/2021.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t