Hà Nội sẽ kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (14:41 09/04/2021)


HNP - Ngày 8/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 94/KH-UBND về kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Theo đó, từ ngày 15/5 đến 15/10/2021, UBND thành phố chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố. Đối tượng kiểm tra về nội dung trên gồm: Các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã; cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn thành phố; 100% UBND cấp xã và lựa chọn một số cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn.
 
Nội dung kiểm tra: Công tác triển khai, thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đã ban hành. Việc thực hiện trách nhiệm của UBND các cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 58 Luật Phòng cháy và chữa cháy và Điều 52 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ. Việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức theo khoản 2 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị của các Đoàn Thanh tra, kiểm tra (nếu có); về công tác tổ chức thường trực sẵn sàng “bốn tại chỗ” về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; việc thực hiện chế độ thống kê, báo cáo về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
 
UBND thành phố giao Công an thành phố là cơ quan Thường trực, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp thành phố. UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra; thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện…
 
UBND thành phố cũng thành lập Đoàn kiểm tra cấp thành phố, do đồng chí Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND thành phố làm Trưởng đoàn. Cùng với đó, thành lập 30 đoàn kiểm tra cấp huyện và giao UBND cấp huyện thành lập mỗi đơn vị 1 đoàn kiểm tra liên ngành (đối tượng, thời gian kiểm tra do đồng chí Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định).

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t