Công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Hà An (16:07 05/03/2021)


HNP - Ngày 02/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Hà An.

Theo đó, công nhận Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe cơ giới đường bộ Hà An đối với ông Nguyễn Hữu Đạt, sinh ngày 10/12/1994. Thời gian giữ chức vụ Giám đốc là 05 năm, từ ngày ký Quyết định. 
 

* Trước đó, ngày 26/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ trực thuộc Sở Y tế. Theo đó, bổ nhiệm lại ông Trịnh Thế Hưng, sinh ngày 24/4/1965, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Phúc Thọ trực thuộc Sở Y tế. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Trịnh Thế Hưng được hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, hệ số 0,7. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2021.


Vương Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t