Tập trung thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy của UBND cấp xã (10:11 05/03/2021)


HNP - Ngày 01/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 575/UBND-NC về thực hiện quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của UBND cấp xã quy định tại Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

Công văn nêu rõ, thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND thành phố về tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của chính phủ, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC của UBND cấp xã. Theo đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND cấp xã: Tiếp nhận cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ do công an cấp huyện quản lý trước ngày 15/3/2021. Tổ chức điều tra cơ bản, rà soát, lập danh sách cơ sở thuộc Phụ lục IV Nghị định 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn quản lý. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về PCCC theo quy định của Luật PCCC, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP của Chính phủ.
 
UBND thành phố giao công an cấp xã là đơn vị chủ trì, tham mưu UBND cấp xã tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với đối tượng thuộc phân cấp do UBND cấp xã quản lý theo quy định.
 
UBND thành phố cũng giao Công an thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp có văn bản hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thành phố theo quy định.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t