Thực hiện nghiêm tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập (17:42 04/03/2021)


HNP - Ngày 02/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 605/UBND-KT về thực hiện Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 19/02/2019 về triển khai thực hiện nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021; nâng mức tự chủ giai đoạn 2021-2025.

Về nội dung này, UBND thành phố chỉ đạo, đối với phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, giao các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bảo đảm đúng lộ trình của Kế hoạch số 44/KH-UBND. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị bảo đảm đúng lộ trình của Kế hoạch số 44/KH-UBND trình UBND thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến tham gia của Sở Tài chính.
 
Trường hợp sau khi rà soát các nguồn thu, nhiệm vụ chi và thực hiện các giải pháp nhiệm vụ nêu tại Kế hoạch số 44/KH-UBND, các đơn vị sự nghiệp công lập chưa đủ khả năng nâng mức tự chủ tài chính theo lộ trình của Kế hoạch số 44/KH-UBND: Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm xem xét, phê duyệt phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc theo khả năng cân đối nguồn thu, nhiệm vụ chi và đúng quy định của pháp luật.
 
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố xây dựng phương án tự chủ tài chính của đơn vị theo khả năng cân đối nguồn thu, nhiệm vụ chi và đúng quy định của pháp luật trình UBND thành phố phê duyệt sau khi có ý kiến tham gia của Sở Tài chính.
 
Còn các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố hoàn toàn chịu trách nhiệm trước thành phố về việc đơn vị sự nghiệp sự nghiệp công lập chưa nâng mức tự chủ tài chính theo lộ trình Kế hoạch số 44/KH-UBND.
 
Đối với giai đoạn năm 2021-2025, UBND thành phố giao các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố: Khẩn trương rà soát và đề xuất các đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính giai đoạn 2021-2025 gửi Sở Tài chính tổng hợp để xây dựng dự thảo kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính trong giai đoạn tiếp theo.
 
Về việc trên, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát, tham mưu UBND thành phố ban hành kế hoạch nâng mức tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn tiếp theo; thời gian hoàn thành trong quý II/2021.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t