Tăng cường quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung (14:36 24/02/2021)


HNP - Ngày 23/02, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 683/BC-BCĐ về tăng cường quản lý tại các cơ sở cách ly tập trung.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về đảm bảo công tác cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung: Rà soát lại toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác tiếp nhận và tổ chức cách ly y tế tại cơ sở theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch và Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19”.
 
Bên cạnh đó, cập nhật, bổ sung quy trình vận chuyển, tiếp nhận, cách ly và bàn giao địa phương lưu trú sau khi hoàn thành cách ly đảm bảo đúng quy định hiện hành theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo tổ chức cách ly y tế đủ 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung theo quy định.
 
Ban quản lý khu cách ly tập trung kịp thời báo cáo UBND địa phương và Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch thành phố Hà Nội các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố đề nghị Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t