Quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (09:24 24/02/2021)


HNP - Ngày 23/02, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021.

Chỉ thị nêu rõ, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm theo đúng quy định của Luật Thú y, Luật An toàn thực phẩm và các văn bản chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và UBND thành phố. Người đứng đầu UBND các cấp thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn; chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật; đưa công tác phòng, chống dịch bệnh động vật làm tiêu chí thi đua, khen thưởng của địa phương; thực hiện xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng, lơ là trong quản lý phòng, chống dịch, bệnh gia súc, gia cầm theo quy định.
 
UBND các quận, huyện, thị xã thành lập đoàn công tác do lãnh đạo UBND các cấp làm trưởng đoàn tăng cường thanh, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật và hướng dẫn, đôn đốc, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật tại cơ sở; xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về thú y và an toàn thực phẩm. Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực, kinh phí dự phòng theo quy định và có kế hoạch để chủ động ứng phó khi có ổ dịch bệnh động vật phát sinh trên địa bàn. Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi, kinh doanh, vận chuyển, giết mổ, chế biến động vật, sản phẩm động vật tuân thủ các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.
 
Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND cấp xã, các ban, ngành của địa phương chủ động phối hợp với cơ quan thú y thực hiện quản lý chặt chẽ đàn vật nuôi, tiêm phòng vắc xin đảm bảo tỷ lệ tiêm phòng theo quy định; tăng cường hoạt động giám sát đến từng hộ, xóm, thôn và cộng đồng dân cư để phát hiện sớm, báo cáo dịch bệnh trên động vật kịp thời. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về vùng an toàn dịch bệnh dại trên địa bàn thành phố; đối với các quận chưa được chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh dại tiếp tục hoàn thiện các điều kiện để được chứng nhận theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố.
 
UBND thành phố giao Sở NN&PTNT chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở, tổ chức, cá nhân đối với việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc Sở và các địa phương tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thú y, về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và an toàn thực phẩm; chủ động phối hợp với Cục Thú y (Bộ NN&PTNT), các cơ quan chuyên môn liên quan của Bộ này để triển khai các giải pháp giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện, báo cáo, xử lý kịp thời ổ dịch bệnh động vật khi mới phát sinh…
 
Sở NN&PTNT chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y rà soát, tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng, nhất là đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: Bệnh lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh dại, bệnh tai xanh tại khu vực có ổ dịch cũ, các địa bàn có nguy cơ cao và địa phương bị ảnh hưởng lớn về thời tiết (lũ lụt, rét đậm, rét hại...); chủ động tham mưu triển khai tiêm phòng khi có vắc xin phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tăng cường công tác chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý kịp thời, dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây bức xúc cho người dân và cộng đồng, thiệt hại đến phát triển sản xuất.
 
Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra vào địa bàn thành phố; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm soát và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật các trường hợp vận chuyển, buôn bán bất hợp pháp động vật, sản phẩm động vật vào thành phố. Chuẩn bị đầy đủ vắc xin, hóa chất, vật tư liên quan để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Thường xuyên cập nhật thông tin, diễn biến dịch bệnh, vi rút đang lưu hành trên địa bàn và đánh giá nguy cơ lây nhiễm các vi rút để xây dựng kế hoạch tiêm phòng, lựa chọn vắc xin phù hợp tại các địa phương…
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở, ban, ngành và đoàn thể liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị chủ động, phối hợp cùng Sở NN&PTNT và đơn vị liên quan chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t