Tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo (13:44 21/01/2021)


HNP - Ngày 20/01, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 18/TB-VP, kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp rà soát và triển khai thực hiện các nhiệm vụ của các Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Từ nay đến hết ngày 02/02/2021 là thời gian cao điểm, quan trọng, từ đó, yêu cầu các thành viên của các tổ công tác, lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan của các bộ, ngành Trung ương, nhất là Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương, Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Trung ương Đảng... để kịp thời cung cấp, cập nhật thông tin và có phương án phối hợp tiếp công dân, hướng dẫn tuyên truyền, vận động công dân chấp hành đúng quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 
Kiên quyết xử lý, giải tỏa những trường hợp lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo, gây mất trật tự công cộng. Các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thường xuyên, đột xuất trong suốt thời gian trước, trong và sau Đại hội với UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền liên quan.
 
Các đơn vị, địa phương rà soát, tổng hợp ngay các vụ việc khiếu kiện đông người, tồn đọng, phức tạp, kéo dài trên địa bàn thành phố liên quan đến lĩnh vực, địa bàn đang theo dõi, phụ trách; chủ động cung cấp thông tin, tiến độ, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc. Trên cơ sở đó, phân loại, phối hợp với Thanh tra thành phố kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo xử lý, giải quyết theo quy định.
 
UBND thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Tổ công tác và các sở, ngành, UBND các quận. Trong đó, Thanh tra thành phố Hà Nội được giao tổng hợp tình hình công dân Hà Nội khiếu kiện phức tạp tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và trụ sở cơ quan Trung ương, cơ quan thành phố Hà Nội, nhất là các vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp để tham mưu UBND thành phố tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết.
 
Công an thành phố Hà Nội và Bộ Tư lệnh Thủ đô triển khai nắm chắc tình hình, có phương án, kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, xử lý, giải tỏa trong trường hợp công dân tập trung khiếu kiện gây mất an ninh, trật tự, bảo đảm kịp thời, đúng quy định của pháp luật, không để ảnh hưởng đến các hoạt động của Đại hội.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t