Hà Nội sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 (18:54 19/01/2021)


HNP - Ngày 18/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 13/KH-UBND về tổ chức chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, UBND thành phố sẽ tổ chức 89 điểm chợ hoa Xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn thành phố. Thời gian hoạt động của các điểm chợ từ ngày 22/01 đến 20h ngày 11/02/2021. Sản phẩm trưng bày gồm: Các loại cây cảnh, hoa, quả; một số sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề truyền thống và sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Công Thương công khai danh sách các địa điểm và tổ chức tuyên truyền về kế hoạch tổ chức chợ hoa Xuân phục vụ Tết trên các phương tiện thông tin đại chúng; hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai phương án quản lý, sắp xếp hoạt động chợ hoa xuân trên địa bàn. Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các sở: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Công an thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã kiểm tra việc tổ chức, quản lý và hoạt động của các chợ hoa Xuân phục vụ Tết trên địa bàn theo quy định; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố tình hình và kết quả thực hiện.
 
Sở Giao thông Vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và danh sách chợ hoa Xuân được phê duyệt chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông vận tải Hà Nội xây dựng kế hoạch và thực hiện tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức chợ hoa.
 
Công an thành phố Hà Nội căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và danh sách chợ hoa Xuân được phê duyệt, xây dựng và tổ chức triển khai các giải pháp phân luồng giao thông, phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, ùn tắc giao thông tại các khu vực tổ chức chợ hoa, bao gồm cả các giải pháp tình thế đặc biệt.
 
Các sở Xây dựng Hà Nội, Tài nguyên và Môi trường Hà Nội căn cứ danh sách chợ hoa Xuân được phê duyệt, chỉ đạo đơn vị chức năng phối hợp UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng và triển khai phương án chiếu sáng, thu dọn rác thải bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị tại các địa điểm tổ chức chợ hoa Xuân.
 
UBND các quận, huyện, thị xã bố trí hoạt động các chợ hoa đã được phê duyệt các nút giao thông tối thiểu 20m tính từ mép đường giao nhau để bảo đảm an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông; xây dựng kế hoạch, thành lập ban quản lý (hoặc tổ quản lý) chợ hoa và tập trung chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động của chợ hoa Xuân trên địa bàn bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung theo kế hoạch và danh sách các địa điểm tổ chức chợ hoa Xuân UBND thành phố phê duyệt. Xây dựng phương án triển khai, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ, sắp xếp vị trí và hướng dẫn, tuyên truyền, kiểm tra hoạt động của các chợ hoa bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự, vệ sinh môi trường.
 
Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tổ chức, quản lý tốt các chợ hoa xuân phục vụ nhân dân mua sắm trong dịp Tết bảo đảm “An toàn - Văn minh - Hiệu quả” trong suốt thời gian tổ chức; kiên quyết giải tỏa các tụ điểm họp chợ hoa tự phát, trái phép. Chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn; chỉ đạo lực lượng chức năng địa phương tăng cường kiểm ưa, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các khu vực có nguy cơ cao (bao gồm các điểm chợ hoa xuân phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được phê duyệt) theo đúng chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và hướng dẫn của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội. Xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t