Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Thủ đô bình quân đạt 12% (12:19 19/01/2021)


HNP - Ngày 15/01, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 15/BC-UBND về tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội, giai đoạn 2016-2020.

Triển khai thực hiện kế hoạch trên, tổng mức vốn dự kiến đầu tư là: 2.324 tỷ đồng cho 225 dự án. Trong giai đoạn 2016-2020, do suy thoái kinh tế, nguồn lực đầu tư hạn chế, song thành phố vẫn ưu tiên đầu tư cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội thuộc Kế hoạch số 138/KH-UBND, tại 14 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô. Đến nay, thành phố đã bố trí 1.255 tỷ đồng cho 89 dự án.
 
Ngoài nguồn ngân sách thành phố đầu tư, huyện Thạch Thất đã chủ động dùng ngân sách của huyện đầu tư cho các dự án cấp thiết chưa được thành phố bố trí vốn đầu tư tại 3 xã vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện với tổng số kinh phí là hơn 71,2 tỷ đồng cho 8 dự án.
 
Nhờ sự quan tâm của thành phố, đến nay có 11/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trên 12% (vượt chỉ tiêu); giảm tỷ lệ hộ nghèo hằng năm đến nay còn 0,96% (vượt chỉ tiêu); 100% đường giao thông đến trụ sở các xã được cứng hóa (đạt chỉ tiêu); tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học phổ thông và tương đương đạt 85% (đạt chỉ tiêu); giữ vững tỷ lệ xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế 100% (đạt chỉ tiêu); giữ vững chỉ tiêu giảm tỷ lệ sinh 0,02% (đạt chỉ tiêu); giữ vững tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh 100% (đạt chỉ tiêu); 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 100% (đạt chỉ tiêu); đến năm 2018, không còn xã, thôn trong diện đặc biệt khó khăn (vượt chỉ tiêu trước 1 năm); đảng bộ xã hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 71,4% và chi bộ thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 79,7% (vượt chỉ tiêu).
 
Còn 3/14 chỉ tiêu không đạt theo kế hoạch gồm: Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia về giáo dục đạt 74% (chỉ tiêu đề ra đạt từ 80% trở lên); 55% hệ thống thủy lợi, kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp được cứng hóa, đáp ứng nhu cầu tưới 100% diện tích đất nông nghiệp (chi tiêu đề ra đạt 60%); các thôn, xã có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng đạt 87% (chỉ tiêu đề ra 100%).
 
Các xã vùng dân tộc miền núi có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm bình quân đạt 12%. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm, có xã đạt trên 50 triệu đồng/người/năm. Bên cạnh đó, các chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, kịp thời. Công tác giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm còn 0,96%. Trình độ dân trí ngày càng được nâng lên. Văn hóa truyền thống được giữ gìn và dần được khôi phục. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng hơn. Tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu dần được đẩy lùi.
 
Hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc miền núi của Thủ đô được củng cố, tăng cường; trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số được nâng lên. Quy chế dân chủ cơ sở được phát huy. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đồng bào các dân tộc sống bình đẳng, đoàn kết, gắn bó, cùng nhau khắc phục khó khăn, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 
Giai đoạn 2021-2025, thành phố sẽ tiếp tục phát triển toàn diện kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô theo hướng bền vững, gắn phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ; chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; không còn hộ nghèo và hộ cận nghèo; hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu từng bước đến năm 2030 không còn khoảng cách về trình độ phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với vùng nông thôn ngoại thành của thành phố.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t