Triển khai nhiều hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng năm 2021 (12:21 19/01/2021)


HNP - Ngày 18/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về triển khai chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2021 của thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, thời gian tổ chức các nội dung hoạt động vì quyền lợi người tiêu dùng được tổ chức và thực hiện trong cả năm 2021. Các hoạt động hưởng ứng "Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam" được tổ chức trong tháng 3/2021. Chủ đề cho các hoạt động của chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2021 là “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững trong thời kỳ bình thường mới”.
 
Gồm một số nội dung chính: Tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam 15/3”; tổ chức sự kiện “Hội chợ hàng hóa, sản phẩm vì người tiêu dùng”; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông; tổ chức tư vấn, giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng qua tổng đài tư vấn.
 
Thông qua các hoạt động trên nhằm đưa các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi tiêu dùng đến với mọi đối tượng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng pháp luật và chấp hành pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật trên địa bàn thành phố.
 
Đồng thời định hướng, xác định trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cung ứng của mình theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xây dựng văn hóa tiêu dùng lành mạnh, ý thức chủ động bảo vệ bản thân của người tiêu dùng khi tham gia các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý và nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội liên quan trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t