Thành lập đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm năm 2020 (14:14 02/12/2020)


HNP - Ngày 26/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5299/QĐ-UBND về việc thành lập đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, thành lập 03 (ba) Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phaarm thành phố Hà Nội năm 2020 gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. Thời gian phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm và kiểm tra, giám sát: Từ ngày 27/11/2020 đến 15/12/2020, tại 30 quận, huyện, thị xã.

Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội năm 2020 có nhiệm vụ: Đánh giá và chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố theo Bảng tiêu chí chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tại các quận, huyện, thị xã tại Quyết định số 3594/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND thành phố Hà Nội;

Kiểm tra, giám sát đánh giá việc chấp hành quy định về An toàn thực phẩm của một số cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố do quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý; Tổng hợp và báo cáo kết quả đánh giá và chấm điểm về UBND Thành phố và các đơn vị có liên quan;

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Trưởng đoàn phân công; Đoàn phúc tra kết quả đánh giá, chấm điểm công tác An toàn thực phẩm tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật