Công nhận 27 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (14:17 02/12/2020)


HNP - Ngày 24/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5243/QĐ-UBND về việc công nhận 27 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 

Theo đó, công nhận 27 Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Ba Đình, Hà Đông, Thạch Thất, Đan Phượng, Gia Lâm, Thanh Trì, Thanh Oai và Hiệu trưởng các trường mầm non trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5257/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 20/3/2017 của UBND Thành phố về việc thành lập Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố Hà Nội. Cụ thể:

“a). Chánh Văn phòng do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng Thường trực do Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội kiêm nhiệm; một Phó Chánh Văn phòng chuyên trách là cán bộ lãnh đạo, quản lý tương đương Phó Chi cục trưởng.

Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Ban Chỉ đạo Chương trình, trước Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố; có trách nhiệm điều phối hoạt động các thành viên của các Sở, ngành và các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được cử làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và chuyên trách tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố,...".


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật