Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập (14:03 02/12/2020)


HNP - Ngày 1/12, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND về thông tin, tuyên truyền thực hiện Quyết định số 489/QĐ-TTg, ngày 8/4/2020, của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 49- KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nội dung tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập..., tập trung tuyên truyền giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; trau dồi lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống tốt đẹp, giáo dục tình yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, sống tích cực, lành mạnh, có trách nhiệm và làm việc hiệu quả trong học sinh, sinh viên.
 
Tuyên truyền và tổ chức tốt việc học tập suốt đời; phấn đấu mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và gia đình cán bộ, đảng viên trở thành đơn vị học tập, công dân học tập và gia đình học tập. Khuyến khích và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội học tập, phát triển nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tuyên truyền về các mô hình hay, phong trào hoạt động tốt về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; những gương sáng về tự học, tự học thành tài để lập thân, lập nghiệp…
 
Hình thức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, báo chí; thông qua các loại hình thông tin cơ sở (đài truyền thanh, tuyên truyền viên và báo cáo viên thông tin cơ sở, bảng tin công cộng, bảng tin điện tử, tờ rơi, tài liệu thông tin cơ sở...) về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương. Tuyên truyền cổ động trực quan bằng các hình thức pano, tranh cổ động, băng rôn nơi sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng; ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (cổng, trang thông tin điện tử, facebook, zalo, viber, lotus...) thực hiện tuyên truyền và lan tỏa những thông tin tích cực, gương người tốt - việc tốt, điển hình tiên tiến, cách làm hay.

Kế hoạch cũng nêu rõ, trong công tác tuyên truyền về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; tuyên truyền kịp thời các văn bản chỉ đạo của trung ương, thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

H. Hạnh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật