Công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội (12:04 21/11/2020)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 5089/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 04 Danh mục TTHC mới ban hành; 02 TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ Hà Nội, cụ thể: 04 danh mục TTHC mới ban hành, gồm:
Cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.
Cho phép tổ chức hội - nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ
Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.
Cho chủ trương đăng cai tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế không thuộc thẩm quyền cho phép của Thủ tướng Chính phủ.

02 TTHC bị bãi bỏ, gồm: Thủ tục Đặt địa điểm Văn phòng dự án, Văn phòng đại diện tại Hà Nội và Thủ tục Tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. TTHC số 3, số 4 tại Phần I Danh mục TTHC thuộc chức năng quản lý của Sở Ngoại vụ Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 6902/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.

Sở Ngoại vụ có trách nhiệm tham mưu sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy trình nội bộ giải quyết các TTHC đã được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật