Hà Nội sẽ vinh danh các chủ thể được công nhận, cấp sao sản phẩm OCOP (14:18 19/11/2020)


HNP - Ngày 18/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5413/UBND-KT cho ý kiến về tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Theo Sở NN&PTNT, đến nay, mới có 9/30 quận, huyện, thị xã kết hợp với Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố tiến hành đánh giá được 358 sản phẩm đạt từ 50 điểm trở lên đủ điều kiện trình cấp thành phố đánh giá, phân hạng sản phẩm. Dự kiến trong tháng 11/2020, Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố sẽ tiến hành đánh giá, phân hạng 358 sản phẩm trình UBND thành phố xem xét, công nhận sản phẩm OCOP (đợt 1).
 
Cũng trong tháng 11/2020, các quận, huyện, thị xã tiếp tục đánh giá, phân hạng khoảng trên 350 sản phẩm OCOP tại Hội đồng cấp huyện để trình Sở NN&PTNT tổ chức họp Hội đồng Đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp thành phố trong tháng 12/2020. Dự kiến đến trình UBND thành phố xem xét, công nhận sản phẩm OCOP (đợt 2) trước ngày 20/12/2020. Phấn đấu đến hết năm 2020, thành phố có thêm ít nhất khoảng 700 sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng.
 
Để triển khai nhiệm vụ theo chỉ đạo của UBND thành phố, Sở NN&PTNT đề nghị cho phép tiến hành tổ chức lồng ghép hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình OCOP và tổ chức trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương, công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2020 (lần thứ hai).
 
Thời gian tổ chức hội nghị trong vòng 3 ngày (từ ngày 25/12 đến 27/12/2020). Cơ quan chỉ đạo tổ chức hội nghị là UBND thành phố; cơ quan chủ trì là Sở NN&PTNT. Đơn vị thực hiện là Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới thành phố.
 
Về việc trên, UBND thành phố đồng ý về chủ trương đề xuất của Sở NN&PTNT về việc tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình OCOP thành phố, có các hoạt động sau: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình OCOP trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025 và khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích trong thực hiện chương trình; công bố quyết định công nhận sản phẩm OCOP cấp thành phố; trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP cấp thành phố năm 2020 (từ 3 sao trở lên).
 
Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện bảo đảm đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật