Công bố Danh mục TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non (13:04 14/11/2020)


HNP - Ngày 10/11, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5039/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 02 TTHC mới ban hành; 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực giáo dục mầm non thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Cụ thể: Danh mục 02 TTHC mới ban hành: Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp; Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp.

Danh mục 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung: Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo.

Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, xây dựng; sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ giải quyết TTHC được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. TTHC số 26 mục B Phụ lục Danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1510/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội hết hiệu lực.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật