Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội (13:01 14/11/2020)


HNP - Ngày 9/11, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 5011/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội.

Theo đó, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội, do đồng chí Chu Ngọc Anh, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội làm Chủ tịch. Phó Chủ tịch gồm các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực; Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; 16 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội có nhiệm vụ giúp UBND Thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan, tổ chức thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; huấn luyện hạ sỹ quan, binh sỹ dự bị và thực hiện các chế độ, chính sách đối với hạ sỹ quan, binh sỹ trên địa bàn; chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND Thành phố xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự được sử dụng con dấu của đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Giao Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự Thành phố, cử cán bộ làm thư ký Hội đồng; Giao Sở Tài chính xem xét đề xuất phụ cấp trách nhiệm của thành viên Hội đồng kiêm nhiệm, trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật