Tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng (13:01 14/11/2020)


HNP - Ngày 11/11, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 540/TB-VP, truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 8/8/2019 của UBND thành phố về triển khai công tác phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu theo chỉ đạo của Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng và Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP yêu cầu các sở, ban, ngành được giao nhiệm vụ tại Kế hoạch số 268/KH-UBND chủ động phối hợp, xin ý kiến các các cơ quan Trung ương; phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao.
 
Đồng thời, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ: Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch chi tiết tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, trong đó nêu rõ cụ thể về tiến độ, thời gian và phương thức thực hiện từng nhiệm vụ được giao. Phân công 1 đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành trực tiếp phụ trách nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gửi về Văn phòng UBND thành phố, trước ngày 12/11/2020.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các tổ chức thành viên tham gia các hoạt động lấy ý kiến xây dựng Đảng của nhân dân với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới các đoàn thể, tổ chức xã hội nghề nghiệp, nhân sĩ, tri thức, quần chúng nhân dân về ý nghĩa và các nội dung quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đề xuất với Thường trực Thành ủy để báo cáo Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng về việc tổ chức đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Đại hội.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị Ban Dân vận Thành ủy, Ban Tuyên giáo Thành ủy kịp thời xin ý kiến các Ban Đảng Trung ương về công tác phục vụ Đại hội XIII của Đảng, hướng dẫn các sở, ngành, các tổng công ty thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 268/KH-UBND của UBND thành phố.
 
Về việc trên, Văn phòng Thành ủy thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tại hội nghị: Xin ý kiến Thường trực Thành ủy về việc thành lập tổ công tác của Thành ủy để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phục vụ Đại hội XIII của Đảng. Tổ công tác sẽ do 1 đồng chí Thường trực Thành ủy làm tổ trưởng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố - thành viên Tiểu ban phục vụ Đại hội XIII của Đảng làm tổ phó; các đồng chí Giám đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được phân công nhiệm vụ là thành viên tổ công tác.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật