Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020 (16:04 27/10/2020)


HNP - Ngày 26/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4784/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội năm 2020.

Theo đó, tổng chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội gồm 18 người, trong đó: Phòng Xúc tiến Đầu tư: 5 chỉ tiêu; Phòng Xúc tiến Thương mại: 2 chỉ tiêu; Phòng Xúc tiến Du lịch: 3 chỉ tiêu; Phòng Thông tin - truyền thông: 4 chỉ tiêu; Văn phòng: 3 chỉ tiêu.
 
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.
 
Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.
 
Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Hà Nội thông báo cụ thể.

Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật