Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 trong tháng 11 (21:45 26/10/2020)


HNP - Ngày 23/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 5107/UBND-KT về thực hiện kế hoạch tổng kết Chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Cục Thống kê thành phố Hà Nội chủ trì tham mưu UBND thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030; biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo thẩm quyền; lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng. Về việc này hoàn thành trước ngày 15/11/2020.
 
Bên cạnh đó, trước ngày 15/12/2020, Cục Thống kê thành phố chủ trì tổng hợp, hoàn thiện báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, phục vụ Hội nghị tổng kết toàn quốc. Trước ngày 30/10/2020, tiếp tục chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã... 
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã khẩn trương cung cấp các thông tin và số liệu theo hướng dẫn Cục Thống kê thành phố tại Công văn số 479/CTK-TH ngày 16/10/2020 để tổng hợp báo cáo và phục vụ hội nghị tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thống kê Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố bảo đảm chất lượng. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời gửi Cục Thống kê thành phố tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật