Tập trung thông tin đầy đủ kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp (14:23 23/10/2020)


HNP - Ngày 20/10, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 9066/VP-KT, đề nghị các sở, ngành liên quan báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Văn bản số 6782/BNN-QLDN ngày 30/9/2020 của Bộ NN&PTNT về việc báo cáo kết quả sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp. Trong đó cho biết, thực hiện Kết luận số 82-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp”, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có công ty nông, lâm nghiệp báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. Đối với các công ty đã hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, đánh giá thực trạng doanh nghiệp từ thời điểm chuyển sang hoạt động theo mô hình mới đến thời điểm 30/9/2020, gồm: Tình hình quản trị doanh nghiệp, kết quả sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính doanh nghiệp, chế độ cho người lao động...
 
Đối với các công ty chưa hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới, làm rõ nguyên nhân chưa hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp; thời điểm dự kiến hoàn thành sắp xếp, đổi mới các công ty này. Cùng với đó, đề xuất, kiến nghị cụ thể cơ chế, chính sách cần phải sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
 
Đối với việc tổ chức đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp, thời gian tới, Bộ NN&PTNT tiếp tục tổ chức các đoàn công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp đến hết năm 2020 theo Kế hoạch số 1759/KH-BNN-QLDN, ngày 9/3/2020 của Bộ NN&PTNT và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp theo Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ.
 
Về việc trên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và đơn vị liên quan rà soát, khẩn trương báo cáo UBND thành phố theo nội dung văn bản nêu trên và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 7194/VP-KT ngày 25/8/2020 của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t