Phê duyệt mức kinh phí hỗ trợ đánh giá tác động môi trường đối với 7 làng nghề (19:50 21/10/2020)


HNP - Ngày 16/10, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4676/QĐ-UBND về việc Phê duyệt danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề.

Theo đó, UBND TP phê duyệt danh sách 7 làng nghề, đại diện làng nghề và nội dung được hỗ trợ kinh phí đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020, gồm: Làng nghề mây tre đan xóm Tròn, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ; Làng nghề truyền thống đậu chài Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh; Làng nghề chế biến nông sản thực phẩm Cát Quế, xã Cát Quế, huyện Hoài Đức; Làng nghề Kim khí Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai; Làng nghề truyền thống Mộc - May Hữu Bằng, xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất; Làng nghề Miến dong, Bánh đa Phú Diễn, xã Hữu Hòa, huyện Thanh Trì; Làng nghề mộc dân dụng thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên.
 
Nội dung cụ thể và cấu trúc Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo đúng hướng dẫn tại Mẫu số 04 - Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.
 
Mức hỗ trợ kinh phí: tối đa không quá 200 triệu đồng/làng nghề. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Trích từ nguồn kinh phí nghiệp vụ năm 2020 đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triên nông thôn tại các Quyết định của UBND Thành phố: số 6999/QĐ-UBND ngày 06/12/2019; số 2288/QĐ-UBND ngày 04/6/2020. 
 
UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính pháp lý (hợp pháp, hợp lệ) của hồ sơ trình duyệt; Căn cứ Quyết định phê duyệt danh sách và các nội dung, kinh phí hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề năm 2020 của UBND Thành phố.
 
Các làng nghề được hỗ trợ đánh giá tác động môi trường có nhiệm vụ triển khai thực hiện hỗ trợ đánh giá tác động môi trường làng nghề theo đúng hợp đồng đã ký kết với Sở NN&PTNT, UBND cấp huyện; Phối hợp Sở NN&PTNT (Chi cục Phát triển nông thôn) thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố; quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển làng nghề theo các giải pháp được phê duyệt.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật