Cho phép thành lập Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội (19:51 21/10/2020)


HNP - Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4667/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội.

Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội Thừa phát lại thành phố Hà Nội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

* Cùng ngày, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4668/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội. Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp; tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ban, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật