Tập trung thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo (15:55 20/10/2020)


HNP - Ngày 19/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 16/CT-UBND, về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan và UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức quán triệt và chỉ đạo các đơn vị giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố, cùng với đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, tiếp tục đổi mới chương trình giáo dục, công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, đảm bảo an toàn trường học. Mô hình dạy học được đổi mới theo hướng mở, chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đa dạng hóa hình thức, phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đoàn thể chính trị trong việc giải quyết các vấn đề trong và ngoài trường học trên địa bàn như bạo lực học đường, an toàn giao thông, bán hàng quán trước cổng trường, tệ nạn xã hội... tạo chuyển biến căn bản trong đạo đức, lối sống, kỹ năng sống trong học sinh.
 
Bên cạnh đó, tham mưu xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai việc thực hiện nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định. Quản lý, đánh giá đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo chuẩn nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, bảo đảm thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/7/2020 của Chính phủ về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế theo hướng dẫn của UBND thành phố; thực hiện tốt chế độ, chính sách cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng chuẩn nghề nghiệp và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.
 
Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hoá, tiên tiến và từng bước hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. Thực hiện tốt chương trình kiên cố hóa trường lớp, hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 xuống cấp, tiến tới hoàn thành xóa các phòng học cấp 4 ở tất cả các cấp học. Bổ sung học liệu, tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh phổ thông Hà Nội; biên soạn mới tài liệu giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho trẻ mầm non 5 tuổi; tài liệu giáo dục địa phương; tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh phổ thông thành phố Hà Nội. Tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác đấu thầu, công tác quyết toán xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị của các đơn vị; tập trung xử lý nợ đọng các công trình được sử dụng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước. Rà soát tình hình và tiến độ giải ngân các chương trình, dự án; quản lý có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; đổi mới chính sách, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong giáo dục, đào tạo.
 
Cùng với đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông từ trung học cơ sở; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động trong nước và quốc tế, Sở Giáo dục và Đào tạo tập trung nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; chủ động cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác cho các cơ quan truyền thông, báo chí; xử lý kịp thời các vấn đề xã hội, truyền thông quan tâm. Tăng cường truyền thông nội bộ, phát hiện, giới thiệu kịp thời các gương người tốt, việc tốt. Nâng cao chất lượng các kênh thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang tin của ngành và các đơn vị, trường học.
 
Các sở, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai nhiệm vụ năm học 2020 - 2021 đúng yêu cầu đề ra; quan tâm đúng mức công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường, lớp học và trang thiết bị dạy học; giải quyết các vấn đề về biên chế, chế độ chính sách, kinh phí; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học; tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các vấn đề khác liên quan đến các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo.
 
UBND các quận, huyện, thị xã cụ thể hóa các nhiệm vụ giáo dục đào tạo trên địa bàn thành các chương trình hành động; phối hợp chặt chẽ Sở Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục, trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020 - 2021; đồng thời thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra để chấn chỉnh, ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực và xử lý nghiêm các sai phạm trong các đơn vị giáo dục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hóa, tư vấn du học trên địa bàn; đặc biệt các sai phạm về thu, chi, dạy thêm, học thêm, vi phạm đạo đức nhà giáo. Căn cứ Quy hoạch phát triển ngành Giáo dục - Đào tạo của thành phố, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở...; bố trí giáo viên đảm bảo chuẩn, đúng định mức, đáp ứng yêu cầu dạy và học phù hợp tình hình thực tế và các quy định của pháp luật, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao nhất nguồn nhân lực, vật lực hiện có.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật