Công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc (15:53 20/10/2020)


HNP - Ngày 16/10, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4653/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 12 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội (gồm: 09 thủ tục hành chính cấp Thành phố; 03 thủ tục hành chính cấp Huyện).

Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt theo quy đinh. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết đinh số 6165/QĐ-UBND ngày 04/11/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.


Nhật Minh


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật