Ngăn chặn sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản (09:09 16/10/2020)


HNP - Ngày 14/10, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 8907/VP-KT, về ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Bộ NN&PTNT về việc ngăn chặn tình trạng sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản. Trong đó cho biết, mặc dù các địa phương đã triển khai nhiều giải pháp nhưng tình trạng người dân sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, ngư cụ cấm để khai thác thủy sản tại các thủy vực nội đồng, vùng biển ven bờ vẫn diễn ra. Đây là một trong những hành vi khai thác bất hợp pháp, không theo quy định gây suy giảm nguồn lợi thủy sản, tác động xấu đến hệ sinh thái thủy sinh.
 
Để triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, tiến tới ngăn chặn và chấm dứt tình trạng nêu trên, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị có liên quan triển khai: Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ban ngành liên quan thực hiện tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển trái phép và sử dụng, chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, kíp nổ, dây cháy chậm, xung điện, dòng điện, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính hủy diệt, tận diệt để khai thác thủy sản, nghề lưới kéo khai thác ở vùng biển ven bờ theo quy định.
 
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp văn hóa địa phương để nâng cao trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản, đặc biệt là tác động tiêu cực của việc khai thác thủy sản bằng chất, hoá chất cấm, chất độc, chất nổ, xung điện, dòng điện, phương pháp, phương tiện, ngư cụ khai thác có tính huỷ diệt, tận diệt nghề lưới kéo khai thác vùng ven bờ đến nguồn lợi thủy sản và hệ sinh thái thuỷ sinh. Tổ chức cho cộng đồng tham gia đấu tranh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong khai thác thủy sản. Ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện nội dung nêu trên nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi thuỷ sản cho sự phát triển bền vững ngành thuỷ sản.
 
Về việc trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu giao Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Công an thành phố, Cục Quản lý thị trường thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nội dung đề nghị của Bộ NN&PTNT; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu, báo cáo UBND thành phố trước ngày 25/10/2020.

Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật