Tăng cường sự lãnh đạo đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới (21:22 13/10/2020)


HNP - Ngày 12/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4929/UBND-KGVX về triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/8/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới.

Theo đó, các sở, ban, ngành thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí được ban hành theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND, ngày 5/9/2018, của UBND thành phố.
 
UBND thành phố yêu cầu Hội Nhà báo thành phố củng cố, xây dựng hệ thống tổ chức Hội thống nhất, chặt chẽ theo Điều lệ Hội. Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ cương, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sáng tạo, thiết thực để thu hút hội viên, xây dựng Hội Nhà báo thành phố đoàn kết, bản lĩnh, trách nhiệm, sáng tạo; phát huy vai trò giám sát, phản biện của báo chí với xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và khẳng định vị trí, vai trò của Hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.
 
Hội Nhà báo thành phố chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/8/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy, định kỳ báo cáo UBND thành phố.
 
Các cơ quan báo chí thành phố chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 43-CT/TW, ngày 8/4/2020, của Ban Bí Thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 31/8/2020, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thường xuyên tổ chức cho nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố gắn với thực hiện Luật Báo chí, Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp.
 
Đồng thời, nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật