Tập trung thực hiện phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh (21:19 13/10/2020)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4890/UBND-KT, về thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về công tác phòng, chống thiên tai và xử lý một số vấn đề cấp bách phát sinh.

Theo nội dung công văn trên, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã: Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020, của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 3029/QĐ-UBND, ngày 9/7/2020, của UBND thành phố và Nghị quyết số 76/NQ-CP, ngày 18/6/2018, của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 16/11/2018, của UBND thành phố.
 
Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, rà soát các phương án ứng phó thiên tai, bổ sung phương án ứng phó tình huống xảy ra bão mạnh, mưa lớn kéo dài nhiều ngày trên địa bàn, phương án vừa bảo đảm phòng, chống thiên tai, vừa bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, rà soát các khu vực nguy hiểm, các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, lũ rừng ngang ảnh hưởng trực tiếp đến các khu dân cư, chủ động sơ tán người và tài sản của nhân dân, bảo đảm an toàn khi có thiên tai; thường xuyên kiểm tra đê điều, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai trên địa bàn, đặc biệt ở các vị trí trọng điểm, xung yếu, kịp thời tham mưu, đề xuất, đầu tư sửa chữa, gia cố bảo đảm an toàn.
 
UBND các quận, huyện, thị xã ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai cấp bách, khắc phục nhanh hậu quả thiên tai, bổ sung trang thiết bị, nâng cao năng lực cho lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã để thực hiện tốt công tác phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai bắt đầu từ cộng đồng, từ cơ sở theo phương châm “4 tại chỗ”.
 
Sở NN&PTNT tập trung chỉ đạo khẩn trương hoàn thành công tác tu bổ, xử lý hư hỏng đê điều, hồ đập, nạo vét kênh mương đảm bảo chất lượng, tiến độ quy định; thường xuyên kiểm tra, rà soát các tuyến đê, các công trình thủy lợi, hồ đập, phát hiện, tham mưu đề xuất và xử lý kịp thời những sự cố hư hỏng. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng Bắc bộ và cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu đầu tư xây dựng hệ thống quan trắc, nâng cao năng lực theo dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo thiên tai đảm bảo chính xác, hiệu quả.
 
Liên quan đến nhiệm vụ trên, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức hiệp đồng, bố trí sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời huy động thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu…

Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật