Thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9 (21:16 13/10/2020)


HNP - Ngày 9/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4889/UBND-NC, về triển khai Thông tư số 79/2020/TT-BCA của Bộ Công an.

Công văn nêu rõ, ngày 14/7/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư số 79/2020/TT- BCA về việc hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2020. 
 
Để triển khai thực hiện thông tư trên có hiệu quả trên địa bàn thành phố, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến các VBQPPL trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, bao gồm: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và các VBQPPL quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành 2 luật trên cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo địa bàn, lĩnh vực được phân công, với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và phối hợp trong quá trình triển khai thi hành trên địa bàn thành phố.
 
Để cập nhật các VBQPPL trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã truy cập trang web của Bộ Công an hoặc Cổng thông tin điện tử Công an thành phố để tải các văn bản, cụ thể: Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/2019); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Luật số 51/2019/QH14 ngày 25/11/2019); Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Văn bản hợp nhất số 27/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019).
 
Bên cạnh đó là Nghị định số 73/2020/NĐ-CP, ngày 30/6/2020, của Chính phủ quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; Nghị định số 75/2020/NĐ-CP ngày 1/7/2020 của Chính phủ quy định quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 76/2020/NĐ-CP, ngày 1/7/2020, của Chính phủ quy định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành; Nghị định số 77/2020/NĐ-CP, ngày 1/7/2020, của Chính phủ quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
 
Ngoài ra, còn Nghị quyết số 79/NQ-CP, ngày 25/5/2020, của Chính phủ về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử; Nghị quyết số 80/NQ-CP, ngày 25/5/2020, của Chính phủ về miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Thông tư số 57/2020/TT-BCA, ngày 10/6/2020, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2015/TT-BCA, ngày 5/1/2015, của Bộ trưởng Bộ Công an quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Thông tư số 74/2020/TT-BCA, ngày 1/7/2020, của Bộ trưởng Bộ Công an quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh của công dân Việt Nam tại các cửa khẩu; Thông tư số 79/2020/TT-BCA, ngày 14/7/2020, của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thực hiện tạm hoãn xuất cảnh, chưa cho nhập cảnh.
 
UBND thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, các báo, đài của thành phố đăng tải, đưa tin, bài viết tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực xuất, nhập cảnh trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật