Tổ chức lại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật (19:42 09/10/2020)


HNP - Ngày 7/10, UBND TP Hà Nội n hành Quyết định số 4559/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội.

Theo đó, tổ chức lại Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật trên cơ sở bổ sung chức năng kiểm soát giết mổ động vật trên địa bàn thành phổ Hà Nội.
 
Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật (Trạm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng để giao dịch theo quy định của pháp luật; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội, đồng thời, chấp hành sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trụ sở chính đặt tại: Km 16 + 800, Quốc lộ 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
 
Trạm có chức năng kiểm soát giết mổ động vật; kiểm tra vệ sinh thú y; tổ chức thực hiện công tác thú y có liên quan đến lĩnh vực chẩn đoán, xét nghiệm và điều trị bệnh động vật theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y và theo quy định của pháp luật.
 
Trạm có Trạm trưởng và 2 Phó Trạm trưởng. Biên chế của Trạm được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế của Chi cục Chăn nuôi và Thú y được UBND Thành phố giao hàng năm. Trước mắt, bao gồm 177 biên chế viên chức, 01 chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
 
Trạm thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP, ngày 14/02/2015, của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP, ngày 10/10/2016, của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.
 
UBND TP giao Giám đốc Sở NN&PTNT: Quy định nhiệm vụ cụ thể của Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật phù hợp với chức năng, cơ cấu tổ chức, biên chế được giao và theo quy định của pháp luật; Trình Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật và đề xuất kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trạm theo chỉ tiêu biên chế được giao sau khi đề án vị trí việc làm được phê duyệt; Phối hợp với Giám đốc Sở Tài chính giao quyền tự chủ tài chính cho Trạm Kiểm dịch động vật đầu mối giao thông và Chẩn đoán, xét nghiệm, điều trị bệnh động vật theo quy định.

Quang Phú


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật