Vận động CB, CC, VC, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố Hà Nội (16:16 08/10/2020)


HNP - Ngày 7/10, UBND thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 4852/UBND-KT về việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2020.

Công văn nêu rõ, căn cứ chỉ đạo của Thành ủy tại Văn bản số 1463-CV/TU ngày 2/10/2020 về việc triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2020; hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; hưởng ứng “Ngày quốc tế chống đói nghèo” và “Ngày vì người nghèo ở Việt Nam”, Chương trình phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” do UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức, UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố và UBND các quận, huyện, thị xã vận động CB, CC, VC, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, tối thiểu mỗi người một ngày lương.
 
Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể thuộc thành phố chuyển kinh phí ủng hộ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội - Quỹ “Vì người nghèo”; số tài khoản 3761.0.9057259.91046, tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
 
UBND các quận, huyện, thị xã vận động CB, CC, VC, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc quận, huyện, thị xã tham gia ủng hộ; phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các quận, huyện, thị xã để đăng thông tin về số tài khoản trên trang web của UBND các quận, huyện, thị xã để các cơ quan, đơn vị chuyển kinh phí ủng hộ được kịp thời.
 
UBND thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” trên địa bàn thành phố năm 2020.

Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật